Računovodski nasvet meseca: regres

20 jun Računovodski nasvet meseca: regres

Ker je 1. julij datum, ko naj bi se zakonsko izvršila vsa plačila regresov, se bomo v tokratnem računovodskem namigu posvetili nekaterim ključnim vprašanjem, ki se nanašajo na regres. Regres je velikokrat povezan s če-ji in zakaj-ji, zato naj vam ta prispevek služi samo kot osnova.

Osnova: kaj je regres?

Zakon pravi, da je: “regres vsota, ki jo mora delodajalec plačati delojemalcu po zakonu o delovnih razmerjih. Pravico do regresa delavec pridobi s pridobitvijo pravice do celotnega dopusta. Regres mora biti izplačan v denarju, v kolikor ni s kolektivno pogodbo dejavnosti določeno drugače.”

Regres je torej zakonsko določena dolžnost delodajalca in pravica delavca, ki mora biti izvršena v zakonsko določenem roku, izjemoma se rok za izplačilo regresa lahko premakne na 1. november tekočega koledarskega leta, a mora biti to v naprej določeno v pogodbi, ki jo podpišeta delavec in delodajalec ter samo v primeru nelikvidnosti delodajalca. Izjema je tudi javni sektor, ki regres dobi izplačan skupaj z majsko plačo.

Kako se obračuna višina regresa?

Višina regresa, ki jo mora delodajalec izplačati, je vezana na višino minimalne plačo. Ta v tekočem koledarskem letu (2015) znaša 790,73 €. Sorazmerni del regresa lahko delavec prejme, če ima pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta ali pa je zaposlen s krajšim delovnim časom. Ob tem moramo poudariti, da so Izjema pri izplačilu regresa primeri, ko delavec dela skrajšan polni čas zaradi pokojninskih ali invalidskih razlogov, predpisih o zdravstvenem zavarovanju in starševskem dopustu. V tem primeru se pravice iz socialnega zavarovanja priznavajo tako, kot če bi delal polni delovni čas in se tudi regres izračuna drugače.

Kaj pa, če vam delodajalec ne izplača regresa?

Regres in letni dopust sta neločljivo povezana, odreči se ne morete niti enemu niti drugemu, ne glede na to, na kateri strani pogodbe ste: ali ste zaposleni ali sam zaposlujete. Žal pa ravno na tem področju prihaja do največ kršitev in ne izplačevanja regresov. Nekaj krivic za to lahko pripišemo tudi kompleksnim zakonom, med katerimi se povprečen delavec ne znajde in včasih tudi neupravičeno domneva, da mu letni regres ne pripada.

Če vam delodajalec dolguje letni regres je najbolje, da se obrnete na inšpektorat za delo. Imate vso pravno-formalno podlago, da se lahko podate tudi v tožbo, čeprav so taki primeri pri nas precej redki, saj tej postopki na sodišču trajajo precej časa. Če pa vseeno premišljujete o tožbi, naj vas opozorimo, da pravica do izplačila regresa zastara v petih letih. – See more at: http://www.racunovodstvo-kosljar.com/novosti/racunovodski-nasvet-meseca-regres#sthash.g7vhppXe.dpuf

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.