Računovodski servis Anđelina | Storitve
14495
page,page-id-14495,page-template-default,,qode-theme-ver-7.4,hide_inital_sticky,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
 

Storitve

STORITVE RAČUNOVODSKEGA SERVISA ANĐELINA

Nudimo tudi možnost administrativnih storitev, e-bančništva, izdaja e-računa, priprava e-izvršbe itd. Možen je tudi osebni prevzem in dostava dokumentov na vašem sedežu podjetja.

Storitve opravljamo ažurno, dosledno in v skladu z zakonom. Naše storitve zajemajo vodenje glavne knjige in vseh vrst  davčnih evidenc, prek  saldakontov kupcev in dobaviteljev, registra osnovnih sredstev, obračuna osebnih dohodkov, regresa, dnevnic,  podjemnih pogodb, avtorskega honorarja, najemnin in podobnih postavk do vodenje pomožnih evidenc, kot so materialno in blagovno knjigovodstvo, fakturiranje, obračun obresti, izdelava vseh poročil in zaključnih računov za potrebe Ajpesa in Dursa.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI – Strankam zagotavljamo maksimalno varnost in strokovnost storitev, saj so zavarovane za primer naše strokovne napake

Radi bi poudarili, da sodelujemo z zunanjimi strokovnimi sodelavci na področju pravne in delovno pravne zakonodaje, kako tudi na področju prijav na različne razpise Podjetniškega sklada ter sredstev iz EU v Sloveniji in na Hrvaškem.
 • ADMINISTRATIVNE STORITVE

  • Zavedamo se, da Vam za opravljanje administrativnih del primanjkuje časa, zato smo Vam pripravljeni olajšati tovrstno delo
  • Izstavljanje računov v vašem imenu
  • Izstavljanje opominov v vašem imenu
  • Izstavljanje IOP obrazcev v vašem imenu
  • Pisanje dopisov v vašem imenu
  • Vodenje vašega plačilnega prometa
  • Prijava potreb po delavcih v vašem imenu
  • Pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
  • Obračun potnih nalogov v vašem imenu
  • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke

 • RAČUNOVODSKE STORITVE

  • Glavna dejavnost računovodskega servisa, katero smo izpopolnjevali skozi vrsto let, bo zadovoljila vsa Vaša pričakovanja
  • Knjiženje prejetih in izdanih računov
  • Knjiženje bančnih izpiskov
  • Knjiženje potnih nalogov
  • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
  • Izračun trošarin
  • Vodenje analitične evidence kupcev in dobaviteljev
  • Izpis odprtih postavk
  • Obračun DDV-O
  • Vodenje davčnih evidenc

 • SVETOVANJE

  • Poleg računovodskih in knjigovodskih storitev, nudimo tudi poslovno, finančno ter davčno svetovanje.
  • Pomoč novoustanovljenim podjetjem ali samostojnim podjetnikom
  • Kadrovsko svetovanje ( prijava, odjava, pogodbe o zaposlitvi )
  • Pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev posojil
  • Svetujemo vam pri investiranju v osnovna sredstva
  • Svetujemo pri izbiri ustrezne banke ali drugega vira financiranja
  • Nudimo davčno svetovanje za pravne in fizične osebe s področja davka od dohodka oz. davka iz dejavnosti